ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ-7

ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸੰਗੀਤਬੱਧ ਰੇਡੀਓ ਨਾਟਕ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਕਿਸਤ ਹਾਜ਼ਿਰ ਹੈ। ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।

ਤੁਸੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੁਲ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਭੇਜੋ-

(ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)

Post a Comment

0 Comments